image

Binder det hele sammen!


- Det blåser kuling fra nordvest, sjøen slår innover oss, regnet pøser ned! Vi seiler regatta! - Motvind er til for å seile i!

økt kompleksitet, kortere gjennomløpstider, pressede fortjenestemarginer, forventninger om medarbeidertilfredshet - er dette din hverdag?
- Det er mine utfordringer! Med solid industriell bakgrunn og grundig formell ballast kan jeg hjelpe deg!